گزارش (مهران

منطقه ۴،  3960926008
گزارش (مهران

اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه یک شهرداری منطقه 4 از برگزاری برنامه مشاوره فردی تغذیه و رژیم درمانی در خانه سلامت سرای محله ی مهران  خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4 ، به نقل از روابط عمومی ناحیه 1 ، اداره اجتماعی و فرهنگی با اعلام این خبر بیان کرد: خانه سلامت سرای محله مهران با هدف ارتقاء سلامت شهروندان و با توجه به این که  تغذیه در امر سلامت نقش بسیار مهمی ایفا می کند لذا اقدام به برگزاری مشاوره تغذیه و رژیم درمانی با حضور کارشناس خانم عظیم زاده در خانه سلامت سرای  محله ی  مهران  نمود.