زنان وفعالیت جسمانی

منطقه ۱۵،  3970811005
 زنان وفعالیت جسمانی
  • خانه سلامت رضویه منطقه15 اقدام به برگزاری گفتگو در شهر با موضوع زنان وفعالیت جسمانی درروز24/7/97باحضور31نفر ازشهروندان دربوستان کوهسار محله رضویه به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایرانی نموده است.