منطقه 19 : برگزاری کلاس آموزشی با عنوان" زنان مدیران تغذیه از مزرعه تا سفره " با همکاری پایگاه بهداشت در سرای محله شکوفه جنوبی

منطقه ۱۹،  3970814001
منطقه 19 : برگزاری کلاس آموزشی با عنوان" زنان مدیران تغذیه از مزرعه تا سفره " با همکاری پایگاه بهداشت در سرای محله شکوفه جنوبی

مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کلاس آموزشی با عنوان" زنان مدیران تغذیه از مزرعه تا سفره " با همکاری پایگاه بهداشت در سرای محله شکوفه جنوبی خبر داد :

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، به مناسبت هفته ی سلامت بانوان و با توجه به اهمیت تغذیه به عنوان یکی از پایه های اصلی سلامت ، خانه ی سلامت شکوفه جنوبی با همکاری پایگاه بهداشت جنوب اقدام به برگزاری کلاس آموزشی با محوریت تغذیه سالم در سرای این محله کرده است .
وی افزود، در این کلاس آموزشی که با حضور بیش از 30 نفر از بانوان تشکیل شد، شرکت کنندگان با اهمیت و نقش بانوان به عنوان مسئولان تغذیه در خانواده های خود ، ضرورت توجه به ارزش موادغذایی در طبخ غذاها ، سلامت مواد غذایی و استفاده از مواد غذایی ارگانیک  آشنا شدند .