منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت تغذیه سالم و نقش زنان به عنوان مدیران تغذیه ای خانواده در سرای محله ی خانی آبادنوجنوبی

منطقه ۱۹،  3970814002
 منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت تغذیه سالم و نقش زنان به عنوان مدیران تغذیه ای خانواده در سرای محله ی خانی آبادنوجنوبی

مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت تغذیه سالم و نقش زنان به عنوان مدیران تغذیه ای خانواده در سرای محله ی خانی آبادنوجنوبی خبر داد:

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، در راستای توجه دهی به بانوان به عنوان نقش کلیدی سلامت خانواده ، کارگاه آموزشی با محوریت تغذیه در سرای محله خانی آبادنوجنوبی برگزار شد.
وی افزود، در این کارگاه آموزشی که با حضور جمعی از شهروندان برگزار شد ، شرکت کنندگان با اهمیت توجه به ارزش مواد غذایی ، استفاده از مواد غذایی سالم و ارگانیگ و ... ، آشنا شدند و پاسخ سؤالات خود را از کارشناس حاضر دریافت کردند .