کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماریها

منطقه ۱۵،  3970913004
کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماریها

خانه سلامت محله شهید بروجردی منطقه 15، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماریها ویژه اعضای کانون پیشگیری از چاقی محله در تاریخ  9 آبان ماه نموده است . در این برنامه  که در  سرای محله برگزار گردید 30 نفر ازاعضای کانون شرکت داشته و با روشهای پیشگیری از بیماریها آشنا شدند.