منطقه 19 : غربالگری بی ام آی در مدرسه احمدی روشن

منطقه ۱۹،  3971011001
منطقه 19 : غربالگری بی ام آی در مدرسه احمدی روشن

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، باتوجه به اهمیت کنترل وزن در پیشگیری از چاقی و پیامدهای ناشی از آن از جمله بیماری قلبی و عروقی ، بیماری مفاصل و دیابت چاقی ، به همت خانه سلامت اسفندیاری بستان ایستگاه اندازه گیری قد و وزن در مدرسه شهید احمدی روشن برگزار شد .
وی افزود، تناسب قد و وزن و به عنوان مؤلفه ی  BMI متعادل محسوب می شود از این رو ضروری است با کنترل قد و وزن به ویژه در کودکان ، افراد چاق یا در معرض خطر چاقی شناسایی و به مشاوره تغذیه ارجاع شود.