منطقه 19 : ایستگاه کنترل وزن در مدرسه کرکچی

منطقه ۱۹،  3971017002
منطقه 19 : ایستگاه کنترل وزن در مدرسه کرکچی

 به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، در راستای رسالت اداره سلامت بر ارائه خدمات سلامت محور به شهروندان و با هدف بهبود کیفیت زندگی آن ها ، خانه سلامت خانی آبادنوشمالی اقدام به برگزاری ایستگاه کنترل وزن در مدرسه کرکچی کرده است .
وی افزود ، شناسایی افراد چاق و یا در معرض خطر چاقی با هدف کنترل وزن و ارجاع به مشاوره تغذیه از اهداف مهم برگزاری ایستگاه های سلامت محسوب می شود در همین راستا شهروندان می توانند با مراجعه به نزدیکترین خانه سلامت در سرای محلات از خدمات آن بهره مند شوند .