منطقه 16- کارگاه آموزشی پیشگیری از حوادث

منطقه ۱۶،  3971019001
منطقه 16- کارگاه آموزشی پیشگیری از حوادث

کلاس آموزشی با عنوان پیشگیری از حوادث (طرح جامعه ایمن) در سرای محله جوادیه (شهید آقایی) برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کلاس آموزشی با عنوان پیشگیری از حوادث (طرح جامعه ایمن)  با حضور 14 نفر از اعضای کانون پیشگیری از چاقی در تاریخ 97/9/26 در سرای محله جوادیه (شهید آقایی) برگزار گردید. در این جلسه در مورد حوادث راهنمایی و رانندگی صحبت شد و راهکارهای پیشگیری از حوادث ترافیکی توضیح داده شد و در مورد انواع حوادث (خفگی و سوختگی و مسمومیت کودکان) و راهکارهای پیشگیری از آنها بحث شد.