منطقه 19 : کارگاه آموزشی تغذیه در کودکان

منطقه ۱۹،  3971019002
منطقه 19 : کارگاه آموزشی تغذیه در کودکان

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، در راستای ارتقای سطح سلامت کودکان و با توجه به اهمیت تغذیه ، خانه سلامت رسالت اقدام به برگزاری کارگاه تغذیه در کودکان در دارالقرآن حضرت علی اصغر(علیه السلام) کرده است .
وی افزود، در این برنامه که با حضور جمعی از کودکان برگزار شد ، باید ها و نبایدهای تغذیه ای به کودکان آموزش داده شد .