عوارض چاقی

منطقه ۵،  3971106002
عوارض چاقی

در این برنامه که به همت خانه سلامت پرواز و کانون چاقی برگذار شد در رابطه با عوارض زود هنگام چاقی در افراد و همچنین خطراتی رو که چاقی در سنین پایی برای افراد ایجاد میکند و بر سلامت جسمانی و روانی آنها تاثیر میگذارد صحبت شد و در آخر به سوالات پاسخ داده شد این برنامه در تاریخ 8/10/97 در خانه سلامت پرواز برگذار شد

در این برنامه که به همت خانه سلامت پرواز و کانون چاقی برگذار شد در رابطه با عوارض زود هنگام چاقی در افراد و همچنین خطراتی رو که چاقی در سنین پایی برای افراد ایجاد میکند و بر سلامت جسمانی و روانی آنها تاثیر میگذارد صحبت شد و در آخر به سوالات پاسخ داده شد

این برنامه در تاریخ 8/10/97 در خانه سلامت پرواز برگذار شد