منطقه 16- کلاس آموزشی راههای شادزیستن

منطقه ۱۶،  3971107001
منطقه 16- کلاس آموزشی راههای شادزیستن

کلاس آموزشی با موضوع راههای شادزیستن در باشگاه ورزشی محله تختی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کلاس آموزشی با موضوع راههای شادزیستن با حضور 18 نفر از اعضای کانون پیشگیری از چاقی در تاریخ 97/10/16 در باشگاه ورزشی محله تختی برگزار گردید. در این برنامه کارشناس سلامت در مورد اهمیت شاد زندگی کردن صحبت و چندین راهکار برای اینکه بتوانیم شاد زندگی کنیم ارایه کردند از جمله :دوست داشتن خود- رو راست بودن با خود- رسیدگی به محیط زندگی خود- دیدن نیمه پر لیوان- بازی کردن- لذت بردن از زیبایی های اطراف و ...