کلاس اموزشی با موضوع سرطان وراههای زود هنگام تشخیص آن

منطقه ۹،  3971115001
کلاس اموزشی با موضوع سرطان وراههای زود هنگام تشخیص  آن

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه : کلاس آموزشی  سرطان وراههای زود هنگام تشخیص  آن   با حضور     18    نفر از اعضای  کانون چاقی   در سرای محله دکتر هوشیار برگزار گردید. در این کلاس در مورد علایم انواع بیماریها برای بانوان صحبت شد ودر مورد راههای زود هنگام تشخیص وغربالگری سالیانه به آنان توضیحات لازم داده شد.