منطقه 16- کارگاه آموزشی مهارت تصمیم گیری

منطقه ۱۶،  3971117001
منطقه 16- کارگاه آموزشی مهارت تصمیم گیری

کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی با موضوع مهارت تصمیم گیری در سرای محله شهرک بعثت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی با موضوع مهارت تصمیم گیری با حضور 15 نفر از اعضای کانون پیشگیری از چاقی در تاریخ 97/10/10 در سرای محله شهرک بعثت برگزار گردید. در این جلسه درخصوص تعریف تصمیم گیری و عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری و عواملی که باعث عدم تصمیم گیری میشود صحبت شد.