منطقه7:" تغذیه سالم با مصرف نمک ید دار تصفیه شده

منطقه ۷،  3971212009
منطقه7:" تغذیه سالم با مصرف نمک ید دار تصفیه شده

به گزارش مسئول خانه سلامت محله نظام آباد ، کارگاه آموزشی " تغذیه سالم با مصرف نمک ید دارتصفیه شده " شامل (عوارض مصرف نمک برای سلامتی بدن ،فواید مصرف نمک ید دارتصفیه شده ) با هدف ارتقای سطح سلامت جسمی و پیشگیری از بیماری ها در روز چهارشنبه مورخ 12/10/97 از ساعت 11 الی 12 ویژه 12 نفر از اعضای کانون سالمندان در مسجد یحیی و با همکاری پایگاه بهداشت مدنی برگزار شد.