منطقه 19 : آموزش تغذیه سالم و پیشگیری از چاقی در کودکان در مدرسه شهید صادقی

منطقه ۱۹،  3971214001
منطقه 19 : آموزش تغذیه سالم و پیشگیری از چاقی در کودکان در مدرسه شهید صادقی

اتوماسیون اداري شهرداري تهران >> ISTG SIMA

ه گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدير سلامت منطقه در راستاي ارتقاي سطح آگاهي و سلامت شهروندان و با هدف ترويج سبك تغذيه اي ويژه سالمندان،خانه ي سلامت خاني آبادنوشمالي اقدام به ارائه ي آموزش تغذيه به کودکان كرده است .
وي با اشاره به اين كه تغذيه يكي از پايه هاي اصلي در سلامت محسوب مي شود افزود ، گرايش به مصرف موادغذايي آماده و تغيير در سبك  غذايي اصيل ايراني در پيدايش چاقي و بيماري هاي ناشي از آن مؤثر است و ترغيب کودکان به روي آوردن به تغذيه ي سالم و متناسب با هرم غذايي مي تواند در كاهش ابتلا به اين بيماري ها پيشگيري كند ؛ براين اساس در كارگاه آموزشي كه با حضور  دانش آموزان مدرسه شهید صادقی تشكيل شد ، شركت كنندگان با اهميت تغذيه سالم و فاكتورهاي دخيل بر سلامت آشنا شدند .