منطقه 19 : برگزاری جشنواره غذایی با حضور شهردار منطقه

منطقه ۱۹،  3971215001
منطقه 19 : برگزاری جشنواره غذایی با حضور شهردار منطقه

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدير سلامت منطقه، با توجه به ضرورت ترويج فرهنگ مناسب وپيشگيري از چاقي باكاهش مصرف غذاهاي چرب وپركالري جشنواره غذایی در سرای محله برادران شکری محله اسماعیل آباد برگزار شد .
وی افزود:گرایش شهروندان به استفاده ازغذاهای آماده و به اصطلاح فست فود نقش بسزایی در پیداش چاقی و پیامدهای ناشی از داشته است از این برگزاری جشنواره های غذایی فرصت مغتنمی است تا با معرفی غذاهای متنوع و سالم که در محیط خانه و از موادغذایی سالم تهیه شده می تواند ترویج خوبی در جهت اصلاح سبک غذایی ناسالم باشد .

گفتنی است ، این جشنواره با حضور شهردار منطقه ، مدیران شهری و مدیراداره سلامت برگزارشد که با استقبال خوب بانوان همراه بود .
در پایان نیز به برگزیدگان با اهدای جوایز تقدیر شد .