منطقه 19 : اندازه گیری توده بدنی کادر دبیران مدرسه تزکیه

منطقه ۱۹،  3971215003
منطقه 19 : اندازه گیری توده بدنی کادر دبیران مدرسه تزکیه

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، باتوجه به اهمیت کنترل وزن در پیشگیری از چاقی و پیامدهای ناشی از آن از جمله بیماری قلبی و عروقی ، بیماری مفاصل و دیابت چاقی ، به همت خانه سلامت  اسفندیاری بستان ایستگاه اندازه گیری قد و وزن در مدرسه تزکیه برگزار شد .
وی افزود، تناسب قد و وزن و به عنوان مؤلفه ی  BMI متعادل محسوب می شود از این رو ضروری است با کنترل قد و وزن ،افراد در معرض خطر چاقی شناسایی و به مشاوره تغذیه ارجاع شود.