منطقه 19 : برگزاری ایستگاه کنترل قد و وزن در پایانه شهید سروری

منطقه ۱۹،  3971219003
منطقه 19 :  برگزاری ایستگاه کنترل قد و وزن در پایانه شهید سروری

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، با توجه به اهمیت چاقی و نقش آن در ابتلا به برخی بیماری ها از جمله بیماری های قلبی و عروقی ، بیماری های مفاصل ضروری است با ارتقای سطح آگاهی شهروندان نسبت به کنترل وزن از ابتلا به پیامدهای ناشی از آن پیشگیری کرد؛ در همین راستا، ایستگاه اندازه گیری قد و وزن در پایانه شهید سروری محله شکوفه شمالی برگزار شد .