منطقه7:کارگاه آموزشی تغذیه سالم (لیگ لاغری) به همت سرای نیلوفر

منطقه ۷،  3971225002
منطقه7:کارگاه آموزشی تغذیه سالم (لیگ لاغری) به همت سرای نیلوفر

به گزارش مسئول خانه سلامت نیلوفر کارگاه آموزشی تغذیه سالم (لیگ لاغری) در سرای نیلوفر  برگزار گردید.این برنامه با سر فصل های آشنایی با مبانی تغذیه سالم و  با هدف سبک زندگی سالم ، ارتقاء سلامت شهروندان و بهبود روند کیفی زندگی در روز شنبه 27/11/97 ویژه اعضای کانون پیشگیری از چاقی  برگزار گردید. این برنامه با استقبال 10  نفر از مخاطبان اعضای کانون برگزار  گردید.