منطقه7:کارگاه آموزشی گروه غذایی سالم به همت سرای نیلوفر

منطقه ۷،  3971225003
منطقه7:کارگاه آموزشی گروه غذایی سالم به همت سرای نیلوفر

به گزارش مسئول خانه سلامت نیلوفر کارگاه آموزشی گروه غذایی سالم در دبیرستان دخترانه دوره دوم هاجر  برگزار گردید.این برنامه با سر فصل های آموزش غذای سالم ، آشنایی با هرم غذایی سالم و  با هدف تغذیه در سلامت انسان و افزایش طول عمر در روز شنبه 27/11/97 ویژه اعضای کانون پیشگیری از چاقی و جوانان برگزار گردید. این برنامه با استقبال 45  نفر از مخاطبان اعضای کانون برگزار  گردید.