منطقه7:مشاوره فردی تغذیه به همت سرای نیلوفر

منطقه ۷،  3971225004
منطقه7:مشاوره فردی تغذیه به همت سرای نیلوفر

به گزارش مسئول خانه سلامت نیلوفر مشاوره فردی تغذیه در سرای نیلوفر  برگزار گردید.این برنامه با سر فصل های رژیم غذایی سالم ، تناسب اندام و  با هدف ارتقاء سطح امنیت غذایی ، آموزش و ترویج غذای سالم در روز شنبه 27/11/97 ویژه اعضای کانون پیشگیری از چاقی برگزار گردید. این برنامه با استقبال 3  نفر از مخاطبان اعضای کانون برگزار  گردید.