منطقه7:کارگاه آموزشی "خواص آجیل " توسط خانه سلامت امجدیه

منطقه ۷،  3971225007
منطقه7:کارگاه آموزشی "خواص آجیل " توسط خانه سلامت امجدیه

به گزارش مسئول خانه سلامت محله امجدیه کارگاه آموزشی " خواص آجیل" به مناسبت طرح استقبال از بهار در خانه سلامت برگزار گردید. این برنامه با سرفصل های آموزشی جایگاه آجیل ها در هرم غذایی، آجیلها به عنوان منبع غنی از مواد معدنی و ویتامینها و تامین انرژی با دانه های آجیل و با هدف ارتقاء سطح آگاهی مخاطبان در خصوص تغذیه سالم در نوروز و در راستای افزایش اطلاعات مخاطبین در خصوص تغذیه درروز دوشنبه مورخ 13/12/97 در خانه سلامت  برگزار گردید.