منطقه 19 : برگزاری برنامه تغذیه سالم در بوستان صالح آبادی

منطقه ۱۹،  3980126003

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، در راستای ارتقای سطح سواد سلامت شهروندان و با توجه به اهمیت تغدیه در

سلامتی و پیشگیری از ابتلا به بیماری ها ، خانه سلامت رسالت اقدام به برگزاری برنامه تغذیه سالم در بوستان صالح آبادی کرده است .
گفتنی است، برنامه صبحانه کامل به منظور ترویج سبک غذای سالم نیز در این برنامه برگزار شد .