منطقه 19 : اندازه گیری وزن در مدرسه شهید صادقی

منطقه ۱۹،  3980218004
منطقه 19 : اندازه گیری وزن در مدرسه شهید صادقی

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، در راستای ارتقای سطح سلامت دانش آموزان و با توجه به نقش چاقی و اضافه وزن در ابتلا به بیماری ها ، خانه سلامت خانیآبادنوشمالی با حضور در مدرسه شهید صادقی اقدام به اندازه گیری وزن دانش آموزان کرده است .
وی هدف از اجرای این برنامه را شناسایی افراد دارای اضافه وزن و در معرض چاقی دانست تا اقدامات و برنامه های لازم را در جهت دستیابی به تناسب وزن انجام دهند .