منطقه 19 : آموزش تغذیه سالم در مدرسه شهید صادقی

منطقه ۱۹،  3980218005
منطقه 19 : آموزش تغذیه سالم در مدرسه شهید صادقی

اتوماسیون اداري شهرداري تهران >> ISTG SIMA

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدير سلامت منطقه ، با توجه به اهميت تغذيه و نقش آن در سلامتي و پيشگيري از بيماري ها بويژه نقش تغذيه سالم در دوران كودكي ، كارگاه آموزشي تغذيه سالم درمدرسه شهید صادقی برگزار شد.
وي ادامه  داد : در اين كارگاه آموزشي كه با حضور جمعي از والدین برگزار شد، شركت كنندگان با اصول تغذيه سالم   آشنا شدند و پاسخ سؤالات خود را از كارشناس حاضر دريافت كردند .
گفتني است ، تثبيت تغذيه صحيح و پيشگيري از چاقي از دوران كودكي آغاز مي شود  والدين نقش بسزايي در اين امر دارند كه مي توانند با قرار دادن يك برنامه غذايي اصولي و صحيح علاوه بر تأمين ويتامين هاي مورد نياز فرزندانشان از چاقي و پيامدهاي آن پيشگيري مي شود