منطقه ده: استقرا انجمن پرخوران گمنام در گذر سلامت بوستان هفت چنار

منطقه ۱۰،  3980218006
منطقه ده: استقرا انجمن پرخوران گمنام در گذر سلامت بوستان هفت چنار

استقرار انجمن پرخوران گمنام در گذر سلامت بوستان هفت چنار توسط انجمن پرخوران گمنام برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10، به همت اداره سلامت استقرار انجمن پرخوران گمنام در بوستان هفت چنار با هدف آشنایی شهروندان با فعالیت های انجمن پر خوران گمنام در راستای ارتقاء سطح سلامت شهروندان و پیشگیری از چاقی در بین آنها برگزار شد.