منطقه 19 : برپایی جشنواره غذایی در دبیرستان علامه

منطقه ۱۹،  3980222001
منطقه 19 : برپایی جشنواره غذایی در دبیرستان علامه

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدير سلامت منطقه ، به مناسبتهفته سلامت و در راستاي ترويج و معرفي غذاهاي سالم و متنوع ، جشنواره ي غذايي در دبیرستان علامه برگزار شد .

وي افزود ، برگزاري برنامه هاي اين چنيني مي تواند فرصتي براي كاهش استفاده از غذاهاي ناسالم از سفره ي غذايي شهروندان باشد؛ تنوع غذایی و استفاده از سبزیجات و انتخاب غذای خانگی از جمله ویژگی های جشنواره مذکور بوده است .