منطقه 11- کلاس آموزشی آشنایی با تغذیه سالم

منطقه ۱۱،  3980225002
 منطقه 11-  کلاس آموزشی آشنایی با تغذیه سالم

کلاس آموزشی آشنایی با تغذیه سالم(راه های قدم به قدم سلامت) ویژه هفته سلامت در  روز دوشنبه مورخ 02/02/98 با حضور12 نفر از شهروندان در خانه سلامت محله قلمستان برگزار گردید.

هدف از  برگزاری کلاس آموزش و ترویج تغذیه سالم و تاثیر آن بر افزایش سلامتی و کاهش انواع  بیماری ها و تاثیر مواد  غذایی مناسب در سلامت جسم و روان و کمک به داشتن زندگی سالم برای شهروندان بود.زیرا تغذیه بر داشتن زندگی سالم تاثیر دارد و اگر شیوه ی تغذیه اشتباه باشد متعاقبا تاثیرات بدی بر سلامت زندگی فرد و حتی سلامت خود فرد دارد.با داشتن تغذیه سالم و رعایت کردن هم میتوان از سلامت جسم و هم از سلامت زندگی برخوردار بود.