منطقه 11- مشاوره فردی تغذیه

منطقه ۱۱،  3980225003
منطقه 11- مشاوره فردی تغذیه

 

مشاوره فردی تغذیه   در روز دوشنبه  با حضور 2 نفر از شهروندان  در خانه سلامت محله قلمستان برگزار شد.

هدف از  برگزاری مشاوره فردی تغذیه کمک به شهروندان جهت استفاده از تغذیه مناسب دوری از تغذیه ناسالم و عوارض ناشی از آن پیشگیری از بیماری های ناشی از استفاده از مواد غذایی نامناسب و ارائه راهکار های مناسب ویژه هر فرد متناسب با شرایط و ویژگی های شهروندان جهت کاهش وزن و حفظ تناسب اندام بود.با حفظ مواد غذایی مفید و با ارزش غذایی بالا رژیم غذایی مناسب تهیه کرده و با کاهش وزن و تناسب اندام سلامتی خود را افزایش دهیم. این کار باعث حفظ سلامتی و بالا بردن ارزش غذایی میوه ها و سبزیجات و آگاهی از فواید آن ها بود.ن  برگزار شد.