کارگاه آموزشی  تغذیه مناسب درماه رمضان در داراباد

منطقه ۱،  3980304001
کارگاه آموزشی  تغذیه مناسب درماه رمضان  در داراباد

 


به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه یک،خانه سلامت داراباد نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه مناسب در ماه رمضان اقدام نمود. در این کارگاه که در تاریخ 30 اردیبهشت 98 درپایگاه فدک با حضورخانم دکتر فتحعلی برگزار شد . درخصوص مصرف موادغذایی که درماه رمضان موجب کاهش عطش و گرسنگی  در ساعات روزه داری و همچنین معرفی  میوه ها و سبزیجات با طبع خنک در ابتدای فصل گرم و مراقبت های غذایی برای افراد در هنگام سحر وافطار مطالبی ارائه نمودند.

 هدف اصلی این کارگاه آشنایی با مواد غذایی مناسب در ماه رمضان و ساعات روزه داری بود.