منطقه 16: کلاس آموزشی تغذیه سالم درروزه داری

منطقه ۱۶،  3980402001
منطقه 16: کلاس آموزشی تغذیه سالم درروزه داری

کلاس آموزشی تغذیه سالم درروزه داری در محله نازی آباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت  خانه سلامت نازی آباد کلاس آموزشی تغذیه سالم در روزه داری در پایگاه نوشش 3 ، این برنامه توسط کارشناس تغذیه باهدف اموزش درخصوص تغذیه سالم(تعریف تغذیه سالم .هرم غذایی.راهکارهای بهبود تغذیه.شاخص توده بدنی.وهمچنین برنامه ریزی برای تغییر عادات غذایی به مناسبت ماه رمضان مورد بررسی قرار گرفت.