منطقه 11- کلاس آموزشی طبقه بندی غذا در طب سنتی

منطقه ۱۱،  3980405003
 منطقه 11- کلاس آموزشی  طبقه بندی غذا در طب سنتی

کلاس آموزشی  طبقه بندی غذا در طب سنتی در روز  چهار شنبه ، مورخ : 22/03/98 ، با حضور 20 نفر از شهروندان محله عباسی در خانه سلامت عباسی برگزار گردید. این برنامه با هدف بیان اینکه اینکه غذاها اهمیت خاصی در حفظ سلامتی انسان دارند. از دیدگاه حکما، غذا علاوه بر اینکه انرژی لازم برای سوخت و ساز و ترمیم بافت‌ها را تأمین می‌کند. گزیده ای از مطالب مطرح شده در این کلاس به شرح زیر می باشد:

غذا در طب سنتی به سه دسته: 1-سوء مزاج 2-سوء تركیب 3-تفرق و اتصال  دسته بندی شده اند.

در ادامه کلاس  به مشکلات و عوارضی که توجه نکردن به این موضوع، اشاره شد و به اختصار در مورد هرکدام توضیحاتی ارائه گردید. از جمله عوارض رعایت نکردن تغذیه که به آن پرداخته شد:

  1. افزایش کلسترول و فشار خون

2.    افزایش و یا افت قند خون3.    بیماریهای گوارشی و...