منطقه 11- کارگاه آموزشی تغذیه سالم

منطقه ۱۱،  3980405005
منطقه 11- کارگاه آموزشی تغذیه سالم

کارگاه آموزشی تغذیه سالم  به مناسبت ماه مبارک رمضان در روز یکشنبه ، تیرماه ، با حضور  15 نفر از شهروندان و با مشارکت درمانگاه ابن سینا در سرای محله سلامت برگزار گردید.

این برنامه  به همت سلامت اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه 3 درسرای محله سلامت برگزار گردید. هدف از برگزاری این برنامه آشنایی شهروندان با تغذیه سالم بود