منطقه7:کارگاه تغذیه سالم درماه رمضان درسرای محله حشمتیه

منطقه ۷،  3980409005
منطقه7:کارگاه تغذیه سالم درماه رمضان درسرای محله حشمتیه

به گزارش مسئول خانه سلامت محله حشمتیه به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان کارگاه آموزشی تغذیه سالم درماه رمضان با سرفصل آموزشی اصول تغذیه سالم ،تغذیه وسلامت جسم ویژه اعضای کانون پیشگیری ازچاقی(پاچ ) برگزار گردید.این برنامه با هدف شناخت تاثیرغذا بر سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از بیماری ها درروز دوشنبه مورخ 23/2/98 در سرا ی محله حشمتیه اجرا گردید. این برنامه با استقبال 25 نفر از اعضای  این کانون روبرو شد.