منطقه7:برگزاری "مشاوره تغذیه" توسط خانه سلامت بهار

منطقه ۷،  3980409007
منطقه7:برگزاری "مشاوره تغذیه" توسط خانه سلامت بهار

به گزارش مسئول خانه سلامت بهار مشاوره تغذیه به مناسبت ماه مبارک رمضان در سرای محله بهار برگزار گردید. این برنامه با هدف ارتقاء سلامت جسمی شهروندان در روز شنبه مورخ 6/3/98 توسط خانه سلامت بهار اجرا گردید. این برنامه با استقبال 15 نفر از اعضای کانون های سلامت محور روبرو شد.