سبک زندگی سالم

منطقه ۵،  3980410002
سبک زندگی سالم

کلاس آموزشی با موضوع سبک زندگی سالم «تغذیه سالم» با حضور اعضای کانون اهدای خون برگزار شد. در این کلاس مدرس باتوجه به مطالب مطرح شده در Cd آموزشی مربوطه به توضیح مطالب پرداخت. در انتهای این کلاس بین افراد حاضر بروشورهایی با موضوع درس داده شده توزیع شد.

کلاس آموزشی با موضوع سبک زندگی سالم «تغذیه سالم» با حضور اعضای کانون اهدای خون برگزار شد.

در این کلاس مدرس باتوجه به مطالب مطرح شده در Cd آموزشی مربوطه به توضیح مطالب پرداخت.

در انتهای این کلاس بین افراد حاضر بروشورهایی با موضوع درس داده شده توزیع شد.