تغذیه مناسب آلرژی

منطقه ۵،  3980410003
تغذیه مناسب آلرژی

کارگاه تغذیه ی مناسبدر مقابله با آلرژی درتاریخ20/1/98 در سرای محله مهران توسط کارشناس ارشدتغذیه بر گزار شد. در این کارگاه در مورد تغذیه مناسب برای افرادی که دچار آلرژی هستند وچه مواد غذایی در این خصوص لازم هست مطالبی را عنوان نمودند..

کارگاه تغذیه ی مناسبدر مقابله با آلرژی درتاریخ20/1/98 در  سرای محله  مهران توسط  کارشناس ارشدتغذیه بر گزار شد. در این کارگاه در مورد تغذیه مناسب برای افرادی که دچار آلرژی هستند   وچه مواد غذایی در این خصوص لازم هست مطالبی را عنوان نمودند..