تغذیه در ماه رمضان

منطقه ۵،  3980410005
تغذیه در ماه رمضان

به منظور حفظ و ارتقاء سلامت و آشنایی افراد با تغذیه صحیح در ماه مبارک رمضان کارگاه آموزشی با موضوع تغذیه صحیح با حضور 14 نفر مخاطب در تاریخ 1/3/98 توسط کارشناس تغذیه برگزار گردید. در مورد اهمیت وعده های غذایی افطار و سحر و خصوصیات هریک اشاره شد از جمله اینکه وعده غذایی سحر هیچگاه نباید فراموش شود و نیز درباره غذاهایی که در قرآن از آن یاد شده مانند عسل و زیتون و انجیر و خواص هریک صحبت گردید.

به منظور حفظ و ارتقاء سلامت و آشنایی افراد با تغذیه صحیح در ماه مبارک رمضان کارگاه آموزشی با موضوع  تغذیه صحیح با حضور 14 نفر مخاطب در تاریخ 1/3/98 توسط کارشناس تغذیه برگزار گردید.

در مورد اهمیت وعده های غذایی افطار و سحر و خصوصیات هریک اشاره شد از جمله اینکه وعده غذایی سحر هیچگاه نباید فراموش شود و نیز درباره غذاهایی که در قرآن از آن یاد شده مانند عسل و زیتون و انجیر و خواص هریک صحبت گردید.